Oferta

Nasze biuro architektoniczne oferuje usługi w następującym zakresie:
 • projekty budowlane,
 • projekty architektoniczne,
 • projekty domów jednorodzinnych,
 • projekty budynków usługowych, przemysłowych,
 • projekty technologiczne (uzgodnienie z rzeczoznawcą d/s sanepidu),
 • nadbudowy, rozbudowy, adaptacje,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • geodeci-mapy do celów projektowych itd.
 • współpraca z wszystkimi branżami budowlanym: rzeczoznawcy, instalatorzy, geolodzy.

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń, a w szczególności:

 • sprawdzanie stanów prawnych nieruchomości,
 • pomoc przy wszelkiego rodzaju kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • określenie formalnych możliwości inwestowania,
 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • pozwolenia na budowę,
 • zapewnienia dostawy mediów,
 • warunki techniczne wykonania przyłączy,
 • wyłączenia z produkcji rolniczej,
 • warunki techniczne wykonania wjazdu i zjazdu z drogi publicznej,
 • pozwolenia na użytkowanie,
 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB),
 • kontakty z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (PINB).